ramy-product-head.png

Ramy pod urządzenia

Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja podłogi podniesionej do pomieszczeń rozdzielni NN i WN

W pomieszczeniach rozdzielczych w siatkę konstrukcyjną wykonaną z profila C/40/40/2 wkomponowane są ramy szaf rozdzielnic. Ramy te wykonane są z profila C/82/40/2 i ich górna powierzchnia licuje się z powierzchnią płyt podłogi podniesionej.

Opis do rysunku:

  1. płyta podłogowa
  2. siatka konstrukcyjna podłogi wykonana z profila C40/40/2mm
  3. rama rozdzielni wykonana z profila C82/40/2 mm
ramy-product-aside.png