podloga-monilityczna-36mm-product-head.png

Podłoga monolityczna

Grubość 34 mm

 • Nierozbieralna podłoga na bazie płyt siarczanowo-wapniowych

Parametry techniczne podłogi:

 • dopuszczalne obciążenie punktowe -  3 (4 kN)
 • dopuszczalne obciążenie powierzchniowe <  20 kN /m2
 • współczynnik bezpieczeństwa - 2
 • klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony
 • spodniej i wierzchniej
 • odporność ogniowa – REI60
 • akustyka Δ L w = 18 dB


Materiały wchodzące w skład podłogi podniesionej:

1. Płyta podłogowa o wymiarach 600 x 600 x 34 mm

 • płyta siarczanowo-wapniowa o gęstości > 1500kg/m3,
 • wierzch i spód płyty bez aplikacji
 • krawędzie łączone metodą  „pióro-wpust”


2. Konstrukcja wsporcza:

 • wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości, wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie o grubości powłoki > 8 µm


3. Materiały pomocnicze:

 • klej do klejenia wsporników
 • klej do zabezpieczenia gwintów przed odkręceniem
 • klej do łączenia krawędzi płyt
 • gąbka uszczelniająca
 • płyn antypyłowy
podloga-monilityczna-36mm-product-aside.png