Jesteśmy polską firmą założoną w 1992 roku. Zajmujemy się produkcją i montażem SYSTEMU PODŁÓG PODNIESIONYCH
w oparciu o technologie europejskie na bazie najlepszych materiałów i komponentów.
Zapewniamy montaż oraz doradztwo techniczne.

Wizja

 • Stawiamy sobie jako główny cel swojej działalności spełnienie wymagań i satysfakcję naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych stron.
 • Pragniemy zapewnić powtarzalną, wysoką jakość naszych wyrobów i usług zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przy zachowaniu najlepszych światowych standardów.
 • Dążymy do skutecznej, efektywnej, bezpiecznej dla pracowników i środowiska naturalnego realizacji wszystkich procesów firmy.
 • Pragniemy, aby nasi klienci byli dumni z nas jako dostawcy oraz, aby poprzez oferowane przez nas rozwiązania mogli poprawić swoją konkurencyjność na rynku.

Misja

 • Ciągłe doskonalenie występujących procesów Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zapewnienie jak najwyższych kwalifikacji personelu, ciągłe szkolenie i podnoszenie ich świadomości oraz zaangażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska i BHP.
 • Utrzymywanie infrastruktury w stanie zapewniającym sprawne działanie poprzez jej unowocześnianie lub modernizację.
 • Systematyczna poprawa warunków środowiska pracy poprzez zapewnienie możliwie najlepszych rozwiązań technicznych.
 • Wybór dostawców materiałów i usług zapewniających najlepsze parametry jakościowe.
 • Ścisła współpraca z klientami i zapewnienie pełnej identyfikacji ich potrzeb.

Polityka firmy:

WAPPEX Sp. z o.o. Sp. K. jest producentem podłóg podniesionych z dostępem oraz wykonawcą świadczącym kompleksową obsługę w zakresie doradztwa technicznego, projektowania, dostawy, montażu i serwisu podłóg podniesionych. Nasz zakład produkcyjny wyposażony jest w dwie najnowocześniejsze linie technologiczne, innowacyjne na skalę europejską.

Poprzez wdrożone linie technologiczne do produkcji płyt podłogowych pragniemy zapewnić powtarzalną, wysoką jakość naszych wyrobów i usług zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz przy zachowaniu najlepszych światowych standardów.
Stawiamy jako główny cel swojej działalności spełnienie wymagań i satysfakcję naszych klientów oraz wszystkich zainteresowanych stron.

Dążymy do skutecznej, efektywnej, bezpiecznej dla pracowników i środowiska naturalnego realizacji wszystkich procesów firmy.
Pragniemy, aby nasi klienci byli dumni z nas jako dostawcy, oraz aby poprzez oferowane przez nas rozwiązania mogli poprawić swoją konkurencyjność na rynku.

Zamierzenia nasze chcemy osiągnąć poprzez:

 • Ciągłe doskonalenie procesów Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji zapewniając spełnienie wymagań normy PN-EN12825:2002.
 • Działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Zapewnienie jak najwyższych kwalifikacji personelu, ciągłe szkolenie i podnoszenie ich świadomości oraz angażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska i BHP.
 • Utrzymywanie infrastruktury w stanie zapewniającym sprawne działanie poprzez jej unowocześnianie lub modernizację.
 • Systematyczną poprawę warunków środowiska pracy poprzez zapewnienie możliwie najlepszych rozwiązań technicznych.
 • Wybór dostawców materiałów i usług zapewniających najlepsze parametry jakościowe.
 • Ścisłą współpracę z klientami i zapewnienie pełnej identyfikacji ich potrzeb.
 • Działania zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko naturalne.

Zapraszamy do współpracy!